انتشار کتاب آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی

کتاب آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی(تالیف دکتر امیر حسین الهامی راد، مهندس بیژن عسکری)، اطلاعات نسبتا کاملی از آنتی اکسیدانها را به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات فراسودمند مواد غذایی ، همراه با آخرین یافته های تحقیقاتی این مبحث ، به خواننده ارائه می نماید. در این کتاب به معرفی منابع و خصوصیات آنتی [...]