بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

 

هفتم تا نهم آبان ماه – دانشگاه شیراز

آخرین مهلت چکیده مقالات : ۱۷ خرداد ۱۳۹۲

محور های همایش :

- روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی

- نانوتکنولوژی و نانو بیو تکنولوژی در صنایع غذایی

- میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

- غذاهای فراسودمند ، پری بیوتیک و پروبیوتیک

- شیمی مواد غذایی و افزودنی های غذایی

- بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

- بهینه سازی از پسماند های صنایع غذایی

- اصلاح الگوی  مصرف مواد غذایی : نقش صنایع غذایی در مدیریت تغذیه جامعه

- بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی

- طراحی مواد غذایی برای بیماران ، نوزادان و افراد مسن

- طراحی مواد غذایی خاص برای ماموریت های ویژه – فضایی و نظامی

- سایر پژوهش های نوین در عرصه علوم و صنایع غذایی

 

آدرس دبیرخانه :

شیراز – باجگاه – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز – بخش علوم و صنایع غذایی -

کد پستی ۷۱۴۴۱۶۵۱۸۶               تلفکس ۰۷۱۱۲۲۸۶۱۱۰