فراخوان دانشجویی جذب نیرو در هیات مدیره انجمن

بدین وسیله از کلیه دانشجویان گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دعوت می شود برای اعلام همکاری در انجمن به عنوان اعضای هیات مدیره جدید و اعضای افتخاری به دفتر انجمن علمی علوم و صنایع غذایی  واقع در مجتمع آزمایشگاهی مراجعه نمایند.

ساعات مراجعه : روزهای شنبه و چهارشنبه ۱۰ تا ۱۲ قبل از ظهر

با تشکر

روابط عمومی انجمن علمی علوم و صنایع غذایی