انتشار کتاب آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی

کتاب آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی(تالیف دکتر امیر حسین الهامی راد، مهندس بیژن عسکری)، اطلاعات نسبتا کاملی از آنتی اکسیدانها را به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات فراسودمند مواد غذایی ، همراه با آخرین یافته های تحقیقاتی این مبحث ، به خواننده ارائه می نماید. در این کتاب به معرفی منابع و خصوصیات آنتی اکسیدانهای طبیعی، واکنشهای تخریبی اکسیداتیو، مکانیسم واکنشها و روشهای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی، اکسیداسیون چربیها ، جنبه های سلامتی بخش آنتی اکسیدانها در جلوگیری از پیشرفت بیماریهای قلبی- عروقی و سرطان و کاربرد آنتی اکسیدانها در فرآوری مواد غذایی پرداخته می شود. کتاب آنتی اکسیدانها در مواد غذایی، برای علاقمندان به فناّّّّّّوری مواد غذایی، متخصصان صنایع غذایی، تغذیه و رشته های پزشکی، تولیدکنندگان صنایع روغنهای خوراکی و نوشیدنی، سازمانهای دست اندر کار در زمینه مواد غذایی و دانشجویان رشته های علوم و صنایع غذایی، تغذیه، داروسازی و پزشکی مرجع مفیدی بوده و مطالعه آن توصیه می گردد.

لینک دانلود ۲۰ صفحه اول کتاب

علاقه مندان می توانند جهت سفارش و تهیه کتاب فوق، به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار مراجعه نمایند.